Sukelluskurssitusta Kaatialassa

Viikonloppuna 8-10.11 järjestettiin Kaatialassa sukelluskurssitusta jatkokurssein. 

Kaatialan louhos on Kuortaneen Lentilässä sijaitseva käytöstä poistettu avolouhos, josta louhittiin vuosina 1942 – 1968 maasälpää ja kvartsia. Louhokselle on Porvoosta matkaa 350 km. Louhos on erittäin suosittu sukelluskohde, jossa näkyvyydet on yleensä melko hyvät.

Matkaan lähdettiin perjantaina ja illalla myöhään 10 hengen ryhmä oli kasassa Divers B&B Rannankylässä, jossa majoituttiin. Kyseinen paikka sijaitsee n. 40 km päästä Kaatialan louhoksesta, eli täältä etelästä katsoen melkein vieressä. Paikassa on hyvät tilat majoittua saunoineen. Sieltä löytyy myös tilat kamojen säilytykseen ja huoltoon ja kaasutäytöt ja huoltotyöt onnistuu ystävällisen isännän toimesta. Lämpimästi voimme suositella Divers B&B Rannankylää Kaatialaan menijöille!

Lauantaina sukellusharjoitteita tehtiin louhoksen matalammasta päästä. Kelit eivät pinnalla erityisesti ryhmäämme suosineet, mutta pinnan alla sen sijaan olosuhteet harjoitteille olivat hyvät. Harjoitteet sujuivat oppilailta mallikkaasti ja päivä päättyi yösukellukseen pimeän laskeuduttua louhoksen ylle. Kylmästä ja sateisesta säästä huolimatta todettiin, että on sukellus vaan mukavaa hommaa talvellakin, joskin sauna illan päätteeksi tuntui oikein miellyttävältä ajatukselta.

Sunnuntaina olosuhteet pinnalla olivat huomattavasti miellyttävämmät. Päivän harjoituksena oli syväsukellukset, jotka toteutettiin louhoksen syvemmästä päästä. Oppilaat hoitivat jälleen harjoituksensa kunnialla läpi, joten kurssien avovesiosuudet voitiin kuitata kaikkien osalta hyväksytysti suoritetuiksi. Sukellusten päätyttyä retkikunta pääsi matkalle kohti koteja. Mukava viikonloppu kaikenkaikkiaan!

Murena ry noudattaa Sukeltajaliiton määrittelemiä periaatteita koulutustoiminnassaan. Harrastesukelluksen koulutusohjelma on nelitasoinen. Kaikkien tasojen hyväksytty suoritus antaa valmiudet pyrkiä kouluttajakursseille.

Kursseilla on teoriaosuuksia, uimahalliharjoituksia ja avovesiosuuksia. Kokeilla ja suoritteilla kurssilainen osoittaa, että opetetut asia on omaksuttu.

Peruskurssi:

Lähtökohtana sukellusharrastukselle on peruskurssi, jonka aikana opitaan sukeltamisen aakkoset. Tämän jälkeen varsinainen sukellusopiskelu voidaan aloittaa (huom! tuo opiskelu jatkuu koko harrastuksen ajan). Peruskurssilla opitaan lähinnä omaan sukeltamiseen liittyviä asioita kuitenkin unohtamatta sukeltamisen perusperiaatetta eli paritoimintaa. Paritoiminta tarkoittaa tiedollista, taidollista ja teknistä valmiutta avustaa pariaan ongelmatilanteissa.

Turvallisuus kulkee käsi kädessä koko sukellusuran ja jokaisella kurssilla se tulee olemaan osa koulutusta. 

Murena ry:n peruskurssiin kuuluu lisäksi ilman lisäveloitusta kuivapukukoulutus, kompressorin omatoimisen käytön koulutus, sukellustietokoneiden perusopastus ja veneessä toimiminen.

Kurssin alaikäraja on 12 vuotta. Alle 14-vuotiaat saavat sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen peruskurssin suorittaneen laitesukeltajan kanssa.

Maksimi sukellussyvyys on 15-20 metriä olosuhteiden mukaan.

Jatkokurssit:

Jatkokurssit lisäävät osaamista ja valmiutta, kun sukelluskohteen vaatimukset kasvavat. Vaatimukset kasvavat, kun esim. syvyys/aika/olosuhteet (virtaus, näkyvyys, suoran pinnalle nousun este jne.) muuttuvat vaativammiksi. Peruskurssien jälkeiset kurssit lisäävät painotusta toisten sukeltajien huomioonottamisessa ja ohjaamisessa.

Laitesukelluksen jatkokurssi:

Päämääränä on itsenäisten sukellussuunnitelmien tekeminen. Maksimisukellussyvyys nousee 30 metriin. Tuolla syvyydellä vereen liukenevaan typen humalluttava vaikutus kasvaa ja suora nousu pintaan saattaa estyä herkemmin. 

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi:

Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana. Kurssilla pääpaino on erilaisten sukellustapahtumien johtamisessa, suunnittelussa ja sukellusturvallisuudessa. Avovesiharjoituksissa keskitytään erityisesti johtamiseen ja havaintojen tekemiseen ryhmien lainalaisuuksista sekä oman johtamisen sujumiseen. Kurssilla perehdytään myös laitetekniikkaan, jotta oppilaat tunnistavat ja pystyvät korjaamaan sekä ennalta ehkäisemään laitteiden tavallisimmat viat ja toimintahäiriöt.

Kurssin jälkeen sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi jälkeen sukeltaja voi toimia kursseilla koulutusavustajan tehtävissä, mikä antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Hyväksyttävä sukellussyvyys määrittyy käytettävän kaasun mukaan ja on jopa 50 metriä.

Kurssin aikana opitaan myös dekompressiosukellukset ja toiminta niiden aikana. Dekompressiosukellus on syvä tai pitkä sukellus, jonka aikana sukeltajan kudoksiin kertyy typpeä niin paljon, että sukeltajan on pidettävä nousun aikana yksi tai useampia pakollisia dekompressiopysähdyksiä pintaan nousun aikana. Dekompressiopysähdyksen aikana sukeltaja odottaa lasketussa syvyydessä sovitun ajan, jonka aikana typpi vähenee kudoksista uloshengitysilman kautta. Pysähdykset tehdään sukeltajataudin estämiseksi.

Sukellusturvallisuuskurssi:

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan.Kurssin jälkeen osallistujalla on perusvalmiudet ennakoida ja välttää tärkeimmät sukeltamisen riskitekijät. Osallistujalla on pätevyys omatoimiseen pelastautumiseen sekä pätevyys sukellusparinsa avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa. Kurssi myös antaa valmiudet toimia sukellustapahtuman turvasukeltajana.

Seuratoiminnalla pyritään minimoimaan sukellusharrastuksen kustannuksia ja siten saattaa harrastus useamman halukkaan ulottuville. Seuratoiminta ei pyri voitontavoitteluun ja toiminta perustuu jäsenistön ilman korvauksia tapahtuvaan osallistumiseen toiminnan järjestämiseksi. Päämääränä on unohtumattomia kokemuksia antava harrastus maailmassa, joka useimmille on näkymätön, turvallisuudesta tinkimättä mahdollisimman pienin kustannuksin.