Sukellusluvat 2023

Murena ry:n vuonna 2011 löytämälle ”Jukka-hylylle” ei tarvita erillisiä lupia

Useimmille sukelluskohteille saa sukeltaa ilman erillisiä sukelluslupia. Reilun sukellushengen mukaisesti kuitenkin pyritään minimoimaan haittavaikutukset sukellustoimintaan osallistumattomille.

Virallisia sukelluslupia on neljää tyyppiä:

A Suoja-alue luvat

Puolustusvoimat on määrittänyt toiminnalleen suoja-alueita, joilla ei saa sukeltaa ilman hyväksyttyä lupaa. Monet mielenkiintoiset hylyt kuitenkin sijaitsevat suoja-alueilla ja näille voi hakea kirjallista sukelluslupaa. Mikäli luvan ehdot täyttyvät on mahdollista saada suoja-alueille sukelluslupa.

Park Victoryllä pitää olla suoja-aluelupa

B Sotamuseon luvat

Sotamuseo käsittelee Puolustusvoimien omaisuutta olevien sota-alusten (alle 100 vuotiaat) hylkyihin liittyvät sukelluslupa-asiat. Lupavalvontaa toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

C Merimuseon luvat

Vanhoille (yli 100 vuotiaat) muinaismuistolain rauhoittamille kohteille saa sukeltaa vapaasti lukuunottamatta neljää vedenalaista muinaisjäännöstä, joilla on suoja-alue, ja joilla kaikki sukeltaminen on luvanvaraista. Kohteet ovat St. Nikolai Kotkassa, St. Mikael, Vrouw Maria ja GrÃ¥harun Länsi-Turunmaalla. Sukellusluvan näille hylyille myöntää Museovirasto. Kaikkien muinaismuistolain rauhoittamien kohteiden systemaattinen tutkimus esimerkiksi mittaamalla tai valokuvaamalla on myös luvanvaraista.

D Luvat hylkeiden suoja-alueilla sukeltamiseen

Metsähallitus myöntää luvat hylkeiden suojelualueille.

Metsähallituksen info

Ahvenanmaan sukelluksille on oma lupaprosessinsa. Käytettäessä paikallisia sukelluskeskuksia Ahvenanmaalla luvat hoidetaan keskuksen toimesta.

On myös hylkyjä, joihin vaaditaan sekä suoja-aluelupa että sotamuseon lupa. Tällainen hylky on esimerkiksi Ladoga.

Luvat on viime kädessä määritetty yksittäisille sukeltajille nimen ja syntymäajan perusteella.

Lupiin liittyy myös mm. ilmoitus- ja raportointivelvollisuuksia, ohjeita ankkurointiin ja toimintaan hylyillä, aikarajoituksia ja sallitut alukset sukellustoimintaan.

Sukeltajaliiton ”Helli hylkyjämme” periaatteet:

Helli hylkyjämme

Murena Ry:n sukelluslupia 2023:

Murena ry:n sukelluslupa Sotamuseolta 2023:

Murena ry:n suoja-aluelupa 2023:

Suoja-alueiden hylkylistaus:

Luvat ja niihin liittyvät tarkemmat määrittelyt löytyvät tukialukselta. Tarkistathan, että nimesi on liitetty lupaan, jos haluat kohteella sukeltaa.

Viranomaisille on määritetty lupien tarkastusoikeus eli sukeltaessaan luvanalaisella kohteella on sukeltajan pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Ehkä paras lähde hylkyjen historiaan ja sijainteihin on hylyt.net