Johtokunta

Kerhon toiminnoista vastaavat puheenjohtaja ja 6 jäseninen johtokunta, josta puolet on vuosittain erovuorossa. Tämän lisäksi kerhon operatiivisille toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt, jotka eivät välttämättä ole johtokunnan jäseniä. Tällaisia toimintoja ovat mm. veneet, koulutus, kalusto (laitteet) , kompressori, norppatoiminta, huvitoimikunta, pelastuspalvelu ja ranta/talkootoiminta.