Sukellusluvat 2023

Murena ry:n vuonna 2011 löytämälle ”Jukka-hylylle” ei tarvita erillisiä lupia

Useimmille sukelluskohteille saa sukeltaa ilman erillisiä sukelluslupia. Reilun sukellushengen mukaisesti kuitenkin pyritään minimoimaan haittavaikutukset sukellustoimintaan osallistumattomille.

Virallisia sukelluslupia on neljää tyyppiä:

A Suoja-alue luvat

Puolustusvoimat on määrittänyt toiminnalleen suoja-alueita, joilla ei saa sukeltaa ilman hyväksyttyä lupaa. Monet mielenkiintoiset hylyt kuitenkin sijaitsevat suoja-alueilla ja näille voi hakea kirjallista sukelluslupaa. Mikäli luvan ehdot täyttyvät on mahdollista saada suoja-alueille sukelluslupa.

Park Victoryllä pitää olla suoja-aluelupa

B Sotamuseon luvat

Sotamuseo käsittelee Puolustusvoimien omaisuutta olevien sota-alusten (alle 100 vuotiaat) hylkyihin liittyvät sukelluslupa-asiat. Lupavalvontaa toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

C Merimuseon luvat

Vanhoille (yli 100 vuotiaat) muinaismuistolain rauhoittamille kohteille saa sukeltaa vapaasti lukuunottamatta neljää vedenalaista muinaisjäännöstä, joilla on suoja-alue, ja joilla kaikki sukeltaminen on luvanvaraista. Kohteet ovat St. Nikolai Kotkassa, St. Mikael, Vrouw Maria ja Gråharun Länsi-Turunmaalla. Sukellusluvan näille hylyille myöntää Museovirasto. Kaikkien muinaismuistolain rauhoittamien kohteiden systemaattinen tutkimus esimerkiksi mittaamalla tai valokuvaamalla on myös luvanvaraista.

D Luvat hylkeiden suoja-alueilla sukeltamiseen

Metsähallitus myöntää luvat hylkeiden suojelualueille.

Metsähallituksen info

Ahvenanmaan sukelluksille on oma lupaprosessinsa. Käytettäessä paikallisia sukelluskeskuksia Ahvenanmaalla luvat hoidetaan keskuksen toimesta.

On myös hylkyjä, joihin vaaditaan sekä suoja-aluelupa että sotamuseon lupa. Tällainen hylky on esimerkiksi Ladoga.

Luvat on viime kädessä määritetty yksittäisille sukeltajille nimen ja syntymäajan perusteella.

Lupiin liittyy myös mm. ilmoitus- ja raportointivelvollisuuksia, ohjeita ankkurointiin ja toimintaan hylyillä, aikarajoituksia ja sallitut alukset sukellustoimintaan.

Sukeltajaliiton ”Helli hylkyjämme” periaatteet:

Helli hylkyjämme

Murena Ry:n sukelluslupia 2023:

Murena ry:n sukelluslupa Sotamuseolta 2023:

Murena ry:n suoja-aluelupa 2023:

Suoja-alueiden hylkylistaus:

Luvat ja niihin liittyvät tarkemmat määrittelyt löytyvät tukialukselta. Tarkistathan, että nimesi on liitetty lupaan, jos haluat kohteella sukeltaa.

Viranomaisille on määritetty lupien tarkastusoikeus eli sukeltaessaan luvanalaisella kohteella on sukeltajan pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Ehkä paras lähde hylkyjen historiaan ja sijainteihin on hylyt.net

Kevään P1 kurssisatoa

Jan Byman

Onnistuneen tiedottamisen jälkeen oli mieltä kohottavaa nähdä P1 peruskurssi täyteen buukattuna. Ehkä kurssilaisten määrä kuitenkin yllätti meidät ja sukellusvarusteita ja painoja lainailtiin kaikista mahdollisista lähteistä. Kouluttajistakin tuntui olevan pulaa.

Kun kurssiohjelmaan lisätään Porvoon uimarantojen puhdistusta, tukialuksen huoltotoimenpiteet, yhteistyö Porvoon kippareiden kanssa ja kerhon normaali hallinnointi voi oikeastaan ihmetellä, että meillä on nyt 9 uutta sukelluskaveria ja 4 kaveria saadaan lisää kunhan kurssin vaatimukset hoidetaan loppuun. On syytä osoittaa suurkiitokset pääkouluttaja Anssille, muille kouluttajille sekä lukuisille käsiparille, jotka mahdollistivat uusien sukeltajien liittymisen joukkoomme.

Anssi totesi olevansa absoluuttisen tyytyväinen kurssilaisten tasoon ja jäsentemme tukeen kurssin onnistumiseksi koko sektorilla. Anssin mielestä tästä on hyvä jatkaa muistuttaen kuitenkin harjoittelun jatkamisen tärkeydestä. Anssi itse asiassa on jo täydessä vauhdissa uusien kurssien kanssa.

Kurssi oli välillä niin intensiivinen, että Anssin perhetapaamiset piti järjestää loitokarissa laiturilla

Jan Byman, tuore P1, ei löytänyt negatiivisia kokemuksia kurssista lainkaan. Hän on hankkinut jo oman sukellussettinsä, jonka käyttöönottoon hän aikoo perehtyä perusteellisesti. Sukellusvalokin oli jo hankittu Jan myös odottaa innolla uusille Suomen sukelluskohteille pääsyä ja pidemmällä tulevaisuudessa ulkomaiden kirkkaat vedetkin luonnollisesti kiinnostavat.

Kurssista Jan antoi positiivisen palautteen kouluttajille ja avustajille ja suosittelee Murenan kurssia kaikille vedenalaisesta maailmasta kiinnostuneille. Hän koki, että hän sai kaikkiin kysymyksiinsä riittävän vastauksen liittyen kurssiin, varusteisiin ja sukeltamiseen yleisesti.

Jan myös toteaa jatkoharjoittelun olevan hänelle tärkeää (kuten se on meille kaikille) ja tavoitteena on myös P2-taso saavuttaminen.

Erikoismaininnan Jan antoi säälle, joka tuki kurssia ulkoharjoitteissa joka kerta.

Essi Lipponen, tuore P1, halusi esittää suuren kiitoksen kouluttajille ja avustajille. Hänelläkään ei ollut negatiivisia kokemuksia kurssista tosin hän oli hämmentynyt laitteiden hintatasosta ja aikoi viedä harrastustaan eteenpäin aluksi vuokraamalla välineet Murenalta.

Essi myös totesi lisäharjoittelun olevan tarpeen. Sukelluskohteet Essi valitsee ainakin aluksi Suomesta.

Essi

Näillä kommenteilla ja ilmenneellä halukkuudella on hyvä suunnata seuraavaan P1 kurssiin, ehkä jo tänä syksynä. Kerhon tavoitetila on saada jäsenikseen lisää hyviä sukeltajia ja se myös tuo lisävoimia kerhon toiminnan pyörittämiseen.

Lisää kuvia P1-kurssilta

P1 kurssikuvia

Kausi 2023 Tukialuksen Kipparivuorolista

ViikkoKippari
20Anssi Tamminen
21Ville Strandvall
22Mats Tillman
23Kari Salmi
24Matti Luoma
25Sami Heinonen
26Anssi Tamminen
27Mats Tillman
28Kari Salmi
29Kari Salmi
30Sami Heinonen
31Ville Strandvall
32Matti Luoma
33Petri Rekonen
34Anssi Tamminen
35Sami Heinonen
36Ville Strandvall
37Mats Tillman
38Matti Luoma
39Kari Salmi